Międzynarodowa współpraca

Miasto Łomża, Pavlikeni w Bułgarii oraz rejon solecznicki na Litwie przygotowują się do realizacji wspólnego projektu mającego na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu. To ma być kolejny element międzynarodowej współpracy partnerskiej. O szczegółach przedsięwzięcia prezydent Mariusz Chrzanowski rozmawiał z asystentem mera Solecznik Edgarem Alkovskim.

– Podejmujemy kolejny etap współpracy międzynarodowej, który ma na celu wspieranie grup najbardziej potrzebujących. Wspólnie z przedstawicielami samorządu, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zamierzamy szukać najlepszych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej – mówi włodarz miasta.

Projekt ponadnarodowy pt. “Nowy model współpracy samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej”, miałby być realizowany od czerwca do listopada tego roku. – Wniosek został już złożony i jesteśmy na etapie oceny merytorycznej, która nastąpi najprawdopodobniej w marcu – informuje Dariusz Budrowski odpowiadający za merytoryczną realizację projektu. – Warto podejmować takie inicjatywy – dodaje Sebastian Jaworowski, członek zarządu Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.

Całe przedsięwzięcie ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu w zakresie ekonomii społecznej. W ramach międzynarodowego projektu przewidziano 3 spotkania robocze z udziałem przedstawicieli samorządów, biznesu i III sektora. Na każdym z nich z ustalane byłyby możliwie najlepsze rozwiązania.

Współpraca partnerska między Łomżą a Solecznikami podpisana została w latach 90. ubiegłego stulecia. Od tego czasu podjętych zostało wiele wspólnych inicjatyw. Są to działania ukierunkowane przede wszystkim na edukację i wymianę młodzieży. Z kolei partnerstwo z miastem Pavlikeni rozwija się od 2017 roku.