Pomoc inwestorowi

  • Doskonalimy zarządzanie samorządu oraz jego zdolności administracyjne poprzez realizację działalności projektowej, zwiększamy atrakcyjność rejonu dla inwestorów
  • Maksymalnie skracamy terminy wydawania pozwoleń na budowę, licencji oraz wykonania warunków
  • Życzliwie przejmujemy każdy pomysł na biznes czy innowację, staramy się operacyjnie i bez biurokracji podejmować decyzje
  • Stosujemy korzystną dla biznesu politykę podatkową
  • Opracowaliśmy dokumenty planowania przestrzennego
  • Utrzymujemy ścisłą współpracę z przedsiębiorcami
  • Działa fundusz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw

Są pytania?

Zasoby ludzkie

30520

Liczba mieszkańców (2020 r.)

19570

Ludność w wieku produkcyjnym (2019 r.)

5973

Liczba młodzieży (w wieku 14-29 )

Wykształcenie

270

Każdego roku szkołę kończy uczniów

70%

Abiturientów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych Litwy lub za granicą

Większość mieszkańców dzielnicy mówi kilkoma językami obcymi:
Rosyjski, Polski, Angielski

Aktualności

Dėl google analytics. Siunčiu „Script“